JAU2 og serviceeftersyn

“Her i vores hus” ( citat fra kendt dansk plade ) kan du få lavet serviceeftersyn i alle afskygninger.

Ønsker du at overholde bilfabrikantens anvisninger af serviceeftersyn kan du trygt overlade bilen til os.

Ønsker du imidlertid selv at definere omfanget af ( og dermed prisen ) på serviceeftersynet, bruger vi din vejledning til udførelse af vedligeholdelsesarbejdet.

En tredje mulighed er at benytte vor mere end 40 -årige erfaring med service og reparationer af personbiler og lettere erhvervskøretøjer. Vi kan med denne erfaring som udgangspunkt tilbyde serviceeftersyn under navnet “JAU2 Service” i 3 forskellige niveauer:

“MINI Eftersyn” som includerer lettere servicearbejder som olieskift, kontrol af væsker, kontrol af lys og tegngivningsapparater samt en “lettere” kontrol af sikkerhedsdetaljer ( bl.a. bremseprøve på rullefelt ).

Se omfanget af vores “MINI – Service” ved at klikke på denne tekst.

En “typisk pris” for MINI – Service er kr. 2.095,00 incl. moms ( prisen kan variere efter pris på oliefilter og den for motoren krævede olietype ).

“MIDI Eftersyn” er som føromtalte MINI Eftersyn plus kontrol af en dyberegående kontrol af sikkerhedsdetaljer, olierens, kontrol af air-con anlæg m.m..

Se omfanget af vor “MIDI – Service” ved at klikke på denne tekst.

En “typisk pris” for MIDI – Service er kr. 2.995,00 incl. moms ( også for dette eftersyn kan prisen variere efter pris på oliefilter og den for motoren krævede olietype ).

Omfanget af vort store “MAXI Eftersyn”, hvor alle vognens vitale dele gennemgås og nødvendige reparationer foretages, beskrives i samråd med dig. Her har vi ingen “typisk pris” – den udregner / skønner vi samtidig med beskrivelsen.