Skift af motorens tandrem

En utæt vandpumpe der bliver udskiftet i forbindelse
med tandremsskift.

Motorens tandrem er en sliddel – den skal derfor udskiftes med intervaller som anbefalet af bilproducenten. Dette interval varierer helt fra 40.000 km til 180.000 km – i nogle tilfælde endog til 240.000 km.

Vigtigt er det dog at tage disse henstillinger alvorligt for at undgå et motorhavari – et havari der kan være særdeles bekosteligt.

Udskiftning af motorens tandrem ( eller måske tandremme idet nogle motorer er forsynet med flere ) er et hyppigt forekommende servicearbejde på ethvert autoværksted – og derfor også hos JAU2.
Det er værd at gøre sig klart, at det at udskifte en tandrem er præcisionsarbejde, der kræver både faglig viden og i mange tilfælde også specialværktøj.

Udskiftning af tandrem kan ikke ligestilles med udskiftning af en gammeldags ventilatorrem, der ( næsten ) blot “kan krænges på”.

En tandrem er, som navnet siger, en rem der er forsynet med tænder der sørger for at motorens krumtapaksel og knastaksel løber præcist i forhold til hinanden.

Er tandremmen monteret forkert – eller sker der et “skred” under drift, er de førnævnte aksler ikke “i takt”, med det resultat at ventiler og stempel “mødes” med uheldig ( og bekostelig ) skade til følge ( i de allerfleste tilfælde – indrømmet – det sker af og til at der ikke sker skade på motor ).

Det er her værd at bemærke at foruden udskiftning af tandremmen bør også omløberhjul, strammere og i de fleste tilfælde også vandpumpen udskiftes, idet en skade / havari på disse dele har samme negative virkning som en defekt tandrem ( skaden betegnes ofte som knækket tandrem – fakta er at det er sjældent tandremmen knækker – det er derimod remmens “tænder” der bliver “flået af”.

Ja, ovenstående lyder “lidt teknisk” – men du er velkommen til at besøge os ( det der ofte benævnes “kigge forbi” ) for en demonstartion af tandremmes “rute” på en model vi har hængende i vor butik.

Prisen for et tandremsskift ?  , –   det varierer meget.

Besøg os og få en pris, og ikke mindst en forklaring på reparationens omfang ( f.eks. udskiftning af førnævnte strammerrulle(r), løberulle(r) og vandpumpe ).

Med venlig hilsen
Hanno & Jørn