Bilklage.dk eller bilrouletten.dk ?

Bilklage. Jeg / vi har tabt en sag i “Ankenævn For Biler”.

Sagen kort : Den 28. marts 2018 monterer udskifter vi en højre bageste luftfjeder på en Mercedes E Klasse Van med en reservedel som kunden selv har indkøbt hos den lokale forhandler af dette mærke.

Efter 5 uger taber denne luftfjeder “pusten” og bilen indleveres til os den 11. juni 2018 ( monteringsdato + 5 uger = 01. maj 2018. Kunde har efterfølgende kørt i bilen i 42 dagen med fejl på luftfjeder ).  Vi fejlfinder på problemet og fremkommer til den konklusion at der er fejl på den luftfjeder vi tidligere har monteret. På dette tidspunkt kunne bilen “holde højden” med motor i tomgang, men ved stilstand “sank den sammen”.

Vi har ikke mulighed for at udføre garantireparationer på dele som vi ikke selv har leveret og henviser i stedet kunden til at søge hjælp hos forhandleren som har solgt delen der har haft en defekt ved leveringen.

Hos denne forhandler bliver den nu defekte luftfjeder udskiftet, men forhandlerens værksted orienterer kunde om at den første luftfjeder er monteret forkert fra vores side – en monteringsfejl der er grunden til den yderst begrænsede holdbarhed og denne vurdering skrives på faktura.

Vi bliver efterfølgende stillet overfor et krav på mere end kr. 9.000,00, et krav der også indeholder udgifter til udlejningsbil på trods af at vi havde stillet gratis lånebil til rådighed i hele ugen hvor reparationen blev udført.

Dette krav afviser vi naturligvis da reparationen er udført i henhold til fabrikantens udførlige brugsanvisning.

Kunde henvender sig først til FDM ( en billistorganisation ) og efter 4 måneders forgæves korrespondance henviser denne organisation til “Ankenævnet For Biler”.

I “Ankenævnet For Biler” forsættes denne forgæves korrespondance da bevisbyrden for påstanden “forkert monteret” alene påhviler kunden / klageren. Klageren har hos billistorganisationen fået udarbejdet en “rapport” – en skrivelse der hverken indeholder billeder eller anden dokumentation der underbygger påstanden. Det skal dog også tilføjes at vi ikke på noget tidspunkt har fået fremvist den defekte luftfjeder så vi ved selvsyn kunne få be- eller afkræftet kundens / forhandlerværkstedets påstand.

Bilklage.dk og Ankenævn for Biler

I den indledende del af sagen i “Ankenævn For Biler” fremkommer der ikke oplysninger der ændrer vor opfattelse af vor montering og igangsætning af luftaffjedringen beder vi “Ankenævn For Biler” om en sagkyndigerklæring.

Ved første blik på denne “sagkyndigerklæring” er jeg overbevist om at skrivelsen er sendt forkert da den for mig ligner en nominering til årets “Auto Awards” i kategorien “manipuleret fejlfinding for dummies” – men nej, den var rigtig afsendt til mig. Skrivelsen var en “sagkyndigerklaring” udarbejdet af en autoforhandler der nyder endog stor beundring i hans del af autobranchen.

Til forskel fra en syn og skønsforretning i vort retssystem hvor begge parter skal godkende de spørgsmål som skønsmanden skal svare på er der i tilfældet “Ankenævn for Biler” alene tale om et afskrift af klagerens tekst omkring problemstillingen.